IT-rätt, med fokus på GDPR/dataskydd

Efterhand som både samhället i stort och affärslivet blir mer och mer beroende av datorer och digitala tjänster uppkommer också många IT-relaterade juridiska frågor, som vi hjälper våra klienter att hantera.

Vi biträder våra klienter med olika IT-relaterade rättsliga frågor, bland annat

 • Frågor rörande dataskydd och integritet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), t ex
  • Biträdesavtal
  • Policydokument
  • Rutiner
  • Registerförteckningar
  • Bedömning och rådgivning i rättsliga frågor om efterlevnad (complience)
  • Dataskyddsombud
 • Upprättande, granskning och förhandling av avtal avseende IT-relaterade produkter och tjänster
 • Tvister

Kontakt Johan Förander.