Entreprenadrätt

Entreprenader har stor betydelse både ekonomiskt och för samhällets utveckling samtidigt som de rör mycket svåra och komplexa frågor, så juridiken fyller en viktig funktion i hanteringen av dessa frågor.

Vi biträder beställare, entreprenörer och konsulter i olika entreprenadrättsliga ärenden, bland annat

  • Upprättande, granskning och förhandling av olika entreprenadavtal
  • Entreprenadtvister
  • Biträde i frågor om offentlig upphandling av entreprenader

 

Kontaktpersoner Mikael Gustafsson och Mats Knöös