Företagstransaktioner

Bolags- och verksamhetsöverlåtelser är en väsentlig del av vår verksamhet och vi kan hjälpa till med många olika bitar som aktualiseras i samband med företagstransaktioner.

Vi biträder våra klienter med bland annat

  • Köp eller försäljning av företag
  • Generationsskiftesfrågor
  • Avveckling av bolag, innefattande likvidationer
  • Due Diligence av företag eller verksamheter
  • Bolagsrättsliga frågor

Samtliga advokater utom Mikael Gustafsson