Allmän affärsjuridik och kommersiella tvister

Norra Vall Advokater driver en bred affärsjuridisk verksamhet och företräder våra klienter inom de flesta rättsområden som kan aktualiseras i affärssammanhang.

Vi biträder våra klienter med löpande affärsjuridisk rådgivning på en mängd olika områden, bland annat innefattande

  • Bolags- och associationsrättsliga frågor
  • Kommersiella avtal
  • Kommersiella tvister
  • Obeståndsfrågor
  • Ägarrelaterade frågor i små och medelstora bolag

Kontaktpersoner – samtliga