Arbetsrätt

Anställningsfrågor rör alla arbetsgivare och rättsområdet innehåller såväl tvingande lagregler, kollektivavtal och, i vissa delar, full avtalsfrihet.

Vi biträder våra klienter med bland annat

  • Upprättande av anställningskontrakt
  • Förhandlingar och avtal om uppsägningar och avsked
  • Biträde vid omorganisationer och driftsinskränkningar
  • Frågor om företagshemligheter och konkurrensklausuler
  • Biträde vid MBL-förhandlingar
  • Hantering av arbetsrättsliga frågor i samband med transaktioner

Kontaktperson Lars Wallersköld