Mikael Gustafsson

Mikael Gustafsson är född 1959 och har efter tingsmeritering vid Malmö tingsrätt sedan mer än 25 år arbetat på advokatbyrå med kvalificerad affärsjuridisk rådgivning. Under de senaste 20 åren har Mikaels fokus främst legat inom avtals-, fastighets- och entreprenadrätt samt offentlig upphandling. Inom dessa områden biträder Mikael också regelbundet företag från andra europeiska länder,  särskilt danska företag med verksamhet i Sverige. En stor del av Mikaels rådgivning handlar om avtalsrättsliga frågor och löpande rådgivning i pågående entreprenader, men Mikael biträder även i domstol och skiljeförfaranden när tvist ändå uppstår.

Övrigt:

Mikael är medlem i Skiljedomsföreningen i Södra Sverige och Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt, och åtar sig även uppdrag som skiljeman och medlare samt ger utbildning i entreprenadjuridik.

Kontakta Mikael Gustafsson

E-post: mikael.gustafsson@nv-advokat.se
Mobil: 0708-884433

Titel

Advokat, delägare

Utbildning

Jur kand, Lunds Universitet 1989

Erfarenhet

  • Norra Vall Advokater 2017-
  • Advokatbyrån Ranstam & Partners 1991-2017
  • Tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt 1989-1991

Språk

Svenska, engelska, danska

Specialkompetens

Entreprenadrätt, fastighetsrätt inklusive frågor kring bostadsrätter, offentlig upphandling, avtalsrätt