Mats Knöös

Mats, som är född 1960 och uppvuxen i Karlskrona, har efter några års tjänstgöring i domstolar arbetat med kvalificerad affärsjuridisk rådgivning på advokatbyrå och som bolagsjurist i mer än 25 år. Mats har därigenom skaffat sig en djupgående och bred kunskap inom den affärsjuridiska disciplinen. Jobbet som bolagsjurist har dessutom gett honom viktiga erfarenheter om de förväntningar som beställaren av affärsjuridiska tjänster har på sin advokat, något som är till stor nytta för Mats klienter. Mats är verksam över stora delar av det affärsjuridiska spannet men har på senare år särskilt intresserat sig för olika former av entreprenadrätt, kommersiella tvister och företagsöverlåtelser.

Kontakta Mats Knöös

E-post: mats.knoos@nv-advokat.se
Mobil: 0706-322100

Titel

Advokat, delägare

Utbildning

Jur. kand. Lunds universitet 1986

Erfarenhet

  • Norra Vall Advokater 2017-
  • Advokatbyrån Persson & Partners 2011-2017
  • Bolagsjurist inom Ittur-gruppen 2007–2010
  • Wistrand Advokatbyrå 2004–2007
  • Andersson & Ekberg Advokatbyrå 1996–2003
  • Lagerlöf & Leman Advokatbyrå 1991–1996
  • Carl Ekbergs Advokatbyrå 1990–1991
  • Utbytestjänstgöring Kammarrätten i Göteborg 1990
  • Fiskal Hovrätten över Skåne och Blekinge 1989
  • Tingstjänstgöring vid Växjö tingsrätt 1986-1988

Språk

Engelska

Specialkompetens

Entreprenader, inklusive småhusentreprenader, kommersiella tvister, företagsöverlåtelser